Voice Dialogue-Methode

Met de methode van Voice Dialogue kun je de verschillende ikken een 'stem' geven en ze afzonderlijk uitnodigen hun zegje te doen. Je krijgt inzicht in welke subpersoon of subpersonen bij jou aan het woord zijn en of jouw beslissingen werkelijk vrije keuzes zijn. Soms kan het helpen ook de andere 'point of view' te ontdekken.

Als je met een 'ik' praat, lijkt het alsof het een persoon van vlees en bloed is. Een persoon met een eigen geschiedenis, eigen beweegredenen om te bereiken wat hij wil en gegronde redenen om dit te doen. Een subpersoon heeft vaak goede bedoelingen, hij wil je beschermen tegen vermeende kwetsing van buitenaf.

Vaak ben je je niet bewust dat sommige ikken de dienst uitmaken. Je hebt namelijk het idee dat je er als het ware mee samen valt. Je zegt dan: 'Ik ben een perfectionist', in plaats van: 'ik heb een perfectionistische kant'. Je bent dan als het ware 'overgenomen' door deze stem. Het helpt om zo'n kant uit te horen en te ontdekken welke functie deze stem in je leven heeft. Om vanuit deze informatie te kijken of er nog andere visies zijn. Waarna je zelf beter keuzes kunt maken.

› Voice Dialogue: subpersonen

Terug naar boven