Foto's Villa 'El Paso' en Ibiza

Meer info over verblijfsmogelijkheden op Ibiza:
direct via Berry Collewijn: burobeer@planet.nl
of via verhuurbedrijf: Villa el Paso

Mogelijkheid om samen te huren met buurhuis van vrienden: Campanilla

Algemene informatie over Ibiza: www.ibiza4all.nl