Foto Berry Collewijn en Lex Mulder
Berry Collewijn en Lex Mulder
› Lees de reacties van deelnemers

Ervaringsgericht werken met Voice Dialogue in coaching en training

‘Zo licht als mogelijk, zo diep als noodzakelijk’

Vier modules van drie dagen, onder leiding van Berry Collewijn en Lex Mulder.

Doelstelling

In deze unieke opleiding van vier modules maak je kennis met de wondere wereld van Voice Dialogue en leer je hoe je deze methodiek lichtvoetig inzet in coaching en training. Na de opleiding durf je als coach en trainer met Voice Dialogue te improviseren en te experimenteren. Met het effect dat je werk niet alleen meer effectief, maar ook leuker en lichter wordt. Voor jou èn je deelnemers en cliënten. Je leert hen op een speelse manier anders om te gaan met hun vragen dan ze gewoonlijk doen: meer creatief, losser, vrijer. Voor jou betekent het dat je meer ontspannen professioneel kan handelen. Je coachingsessies worden lichter, je trainingen soepeler.

Doelgroep

Voor ervaren coaches, trainers, loopbaanbegeleiders, acteurs, psychotherapeuten, regisseurs en andere professionals die individuen en groepen begeleiden en die hun repertoire uit willen breiden met Voice Dialogue. Deze methode kun je goed combineren met andere methodieken en werkvormen. Vooropleiding: HBO + of relevante opleiding of ervaring.

Werkwijze

Ons uitgangspunt is de combinatie van professionaliteit en lichtheid. Dit maakt de aanpak van Voice Dialogue nog effectiever. We gaan ‘zo licht als mogelijk, zo diep als noodzakelijk’. In de eerste twee modules blijven we dicht bij het klassieke Voice Dialogue. In de laatste twee modules gaan we Voice Dialogue verlevendigen met spel. De opleiding is praktisch. Er wordt veel geoefend. Er zijn theoretische en technische inleidingen, demonstratiesessies en daarna zelf oefenen in subgroepen onder supervisie. Na elke oefensessie volgt een theoretische en methodische nabespreking.

Programma

 • Intakegesprek

  De opleiding begint met een intakegesprek met Lex of Berry. We kijken gezamenlijk of de opleiding aansluit bij je situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.
 • Module 1: Basistraining Voice Dialogue in coaching

  (drie dagen, 6 dagdelen).

  Cover Ik (k)en mijn ikkenDe theorie en praktijk van Voice Dialogue is de basis van de opleiding. Daarom starten we hiermee. In dit programma van drie dagen ontdek je de kracht van Voice Dialogue en ga je samen met anderen aan de slag om je eigen 'ikken' (subpersonen) beter te leren kennen. Tevens maak je 'vlieguren' om met deze methode te kunnen werken. Je krijgt de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden van het klassieke Voice Dialogue. Deze module is de basis voor de rest van de opleiding Ervaringsgericht werken met Voice Dialogue in coaching en training.

  Verplichte literatuur: ‘Ik (k)en mijn ikken’, ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue, mede-auteur Berry Collewijn.

  › Lees meer over de Basistraining Voice Dialogue in coaching
 • Module 2: Tango van de ikken: Voice Dialogue in relaties en Archetypen

  (drie dagen, zes dagdelen)

  Cover Tango van de ikkenIn deze 3-daagse module besteden we aandacht aan het werken met Voice Dialogue in relaties: je leert met behulp met de theorie van de bindingspatronen te kijken wat positief en negatief gebeurt in relaties en je leert het toe te passen in coaching (individueel en relatie). Ook besteden we aandacht aan het werken met Archetypen, zoals de Patriarch, de Matriarch, Aphrodite etc.

  Met Voice Dialogue kan je op een heel nieuwe manier naar relaties kijken: je neemt je ikken immers mee in je relatie met de ander. We gaan dieper in op de interactie van de ikken in de (intieme) relatie en er wordt verduidelijkt welke subpersonen daarin een rol spelen, ook wordt uitgelegd waarom je zo kwetsbaar in deze interactie bent en hoe jij (of je cliënt) dat kunt hanteren. Naast de theorie van Voice Dialogue komen ook andere hedendaagse theorieën en inzichten aan bod m.b.t. het thema – waaronder die van Bowlby (Hechtingstheorie, bindingsangst en verlatingsangst), Sue Johnson en Brené Brown. We maken een vertaalslag van deze theorieën naar de Voice Dialogue methodiek.

  Daarnaast besteden we ook aandacht aan Archetypische subpersonen, dit zijn eeuwenoude stemmen die nog steeds in ieder van ons doorklinken. Zoals je 'Innerlijke Patriarch', je 'Innerlijke Matriarch' en Aphrodite. Je leert deze archetypen te herkennen bij je cliënt en jezelf. En hoe je deze kanten kunt faciliteren.

  Verplichte literatuur: het nieuwe boek van Berry: Tango van de ikken, Voice Dialogue in relaties (vervolg van ‘ik (k)en mijn ikken’). Uitgeverij Thema: najaar 2017.

 • Module 3: Spelen met Voice Dialogue in coaching

  (drie dagen, 6 dagdelen)

  Voice Dialogue verlevendigen met spel in coaching! Speltechnieken vormen een bijzondere invalshoek om vragen uit het dagelijkse leven te belichten. Deze technieken vinden hun oorsprong in het Psychodrama van Moreno. Die methode blijkt in aangepaste vorm heel effectief te zijn om te combineren met Voice Dialogue in coaching. In dit programma maak je kennis met een aantal uitgangspunten, technieken en werkvormen uit Psychodrama.

  In de eerste twee modules heb je de basiskennis en –vaardigheden geleerd van Voice Dialogue. In dit programma gaan we oefenen met de combi van Voice Dialogue en drama in coaching. Maar speels coachen is meer dan het toepassen van deze technieken en theorieën: het veronderstelt een open en speelse houding. Zowel van de begeleider als de cliënt. Het gaat uit van durf om te experimenteren: je gaat met humor spelen mét de werkelijkheid. In plaats van over situaties te praten speel je ze uit. Je speelt zelf rollen waar dat nodig is. Veel oefenen, voorgedaan krijgen en zien wat jij nodig hebt om die speelse houding te pakken te krijgen.

  Verplichte literatuur: ‘Speels coachen’, actief coachen met Voice Dialogue en Psychodrama, auteur Lex Mulder.

  › Lees meer over Speels coachen

 • Module 4: Spelen met Voice Dialogue in groepen

  (drie dagen, 6 dagdelen)

  In deze module gaan we speels trainen met Voice Dialogue. Alle ingrediënten van de vorige blokken komen in dit programma terug. Het verschil met speels coachen is dat in de groep alle deelnemers spelen, en niet alleen jouw cliënt en jij als begeleider. Hoe verleid je deelnemers tot spelen met Voice Dialogue? Welke korte werkvormen kan je toepassen? We verkennen de uitgangspunten van Voicedrama, en oefenen met een aantal korte vormen daarvan.
  › Lees meer over Voicedrama

  Daarnaast verkennen we de uitgangspunten van het ensceneren van trainingsmodellen. Hoe zet je trainingsmodellen (zoals de Roos van Leary, R.E.T., de teamrollen van Belbin, het Kernkwadrant, de Swot analyse) om in spel, waardoor beleving en inleving versterkt wordt.
  › Lees meer over Spelen met trainingsmodellen

  Je leert te ensceneren, gebruik te maken van de ruimte en spelers rolvast te maken (ook handig voor het ‘gewone’ rollenspel). Je bekwaamt je in de techniek van rolverwisseling, spiegelen, alleenspraak, dubbelen. En we vieren dat trainen en coachen nooit meer hetzelfde zal zijn!

  Verplichte literatuur: ‘Drama in bedrijf’, auteur Lex Mulder.

Verdere info

 • De basis van de opleiding is module 1, daarna kun je een pakket naar eigen wens samenstellen.
 • Intervisie is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
 • Voor oud-deelnemers worden regelmatig supervisiedagen georganiseerd in Amsterdam en Otterlo.

Lex en ik kunnen ons helemaal vinden in de volgende uitspraak van Hal Stone, de grondlegger van Voice Dialogue (Albion 2014):

‘Try if you can to not get lost in Voice Dialogue. It is a most remarkable methodology for activating the Aware Ego process and it is available to us forever. If you get too lost in doing it the right way there is a real danger of becoming imprisoned in the thickening cement of dogma. A soul based creative system of work will always support the passions we share for experiencing our own unique self revelatory process.’

› Lees de reacties van deelnemers

› Lijst van oud-deelnemers

› Lees het artikel 'Geproefd: Training Speels Coachen & Trainen', in Tijdschrift voor Coaching 2 april 2013

Praktische informatie

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
Niveau van de cursus: HBO+
Studiebelasting: ca. 25 uur voor literatuurstudie. 3 dagdelen tussentijdse oefengroep.

Data uitvoering SCT 9

 • Module 1. Basistraining Voice Dialogue in coaching. Voor data en lokatie, Basistraining Voice Dialogue
 • Module 2. Tango van de ikken: Voice Dialogue in relaties en Archetypen
  2 t/m 4 oktober 2017, Amsterdam
 • Module 3. Spelen met Voice Dialogue in coaching
  20 t/m 22 november 2017, Otterlo
 • Module 4. Spelen met Voice Dialogue in groepen
  12 t/m 14 maart 2018, Otterlo

Data uitvoering SCT 10

 • Module 1. Basistraining Voice Dialogue in coaching. Voor data en lokatie, Basistraining Voice Dialogue
 • Module 2. Tango van de ikken: Voice Dialogue in relaties en Archetypen
  26 t/m 28 maart 2018, Otterlo
 • Module 3. Spelen met Voice Dialogue in coaching
  14 t/m 16 mei 2018, Otterlo
 • Module 4. Spelen met Voice Dialogue in groepen
  25 t/m 27 juni 2018, Otterlo

Meer informatie

Tijd Van 10.00 uur tot 17.00 uur, met een uur pauze. In Otterlo is eenvoudige lunch inbegrepen, net als koffie en thee.
Plaats module 1: centrum Amsterdam of Otterlo (Veluwe) / module 2 t/m 4 : alleen in Otterlo (Veluwe).

Nobco erkenning: 30 PE punten
AbvC erkenning: 120 PE punten
Erkenning NIP (A&O/A&G) in behandeling

Kosten

De basis van de opleiding is module 1, daarna kun je een pakket naar eigen wens samenstellen.
Je kunt kiezen voor:
 • één losse module (6 dagdelen)
 • een pakket van 3 modules: voor coaches: module 1-2-3
 • een pakket van 3 modules: voor trainers: module 1-2-4
 • voor coaches en trainers die module 1 al gevolgd hebben: module 2-3-4
 • een totaal pakket van ‘Spelen met Voice Dialogue in coaching en training’ (voor professionals die zowel trainen als coachen: module 1 t/m 4)

Met een pakket krijg je korting ten opzichte van een losse module. Dat kan oplopen tot € 300.

Prijzen

 • Losse module: € 795*
 • Pakket 3 modules : € 2.200*
 • Pakket 4 modules: 1 t/m 4: € 2.900*

* Prijzen zijn BTW vrijgesteld en inclusief lesmateriaal, exclusief aan te schaffen boeken. Een pakket wordt in één keer vóór aanvang opleiding betaald.

Betaling en voorwaarden

Betaling op rekening NL43ABNA 061.12.70.021, ten name van Collewijn/Mulder opleidingen te Amsterdam, o.v.v. Opleiding, module(s) en je naam. Je bent ingeschreven zodra je je via de site hebt opgegeven, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en bevestiging hebt gekregen dat je op de lijst staat. Vervolgens betaal je de helft van het bedrag. Zes weken vóór de training betaal je de tweede helft van het bedrag.
› Lees verder de algemene voorwaarden

› INSCHRIJVEN

of bel 06 - 21 80 55 86

Meer vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar Berry Collewijn op 06 - 21 80 55 86 of mailen naar burobeer@planet.nl

› 1-daagse Supervisiedag